Home Izdvojeno Na prugama 14 poginulih

Na prugama 14 poginulih

124
0

Revizori analizirali upravljanje prelazima

Ukupno 14 smrtno stradalih, četvoro teže i 12 lakše povrijeđenih, te oko 188.000 KM materijalne štete. Ovo je epilog 161 saobraćajne nezgode na željezničko-drumskim prelazima u protekle četiri godine.

FOTO: DEJAN BOŽIĆ/RAS SRBIJA

Ove brojke su naveli revizori Glavne službe za reviziju javnog sektora RS u izvještaju o reviziji učinka “Upravljanje željezničko-drumskim prelazima”. Bazirali su se na period 2016-2020. godina.

Ukupna dužina pruga sa prelazima je oko 320 kilometara, a od ukupnog broja prelaza samo četiri se nalaze na ukrštanjima željezničke pruge s magistralnim i regionalnim putevima, odnosno putevima kojima upravlja JP “Putevi RS”. Imaju 233 prelaza na ukrštanjima pruge s lokalnim putevima, odnosno s putevima u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Najveći problem za upravljanje prelazima predstavlja bezbjednost saobraćaja, odnosno saobraćajne nezgode i njihove posljedice po lica i imovinu.

– Generalno posmatrano, broj saobraćajnih nezgoda u Srpskoj ima opadajući trend, ali što je još značajnije, smanjuje se i broj poginulih i teško povrijeđenih. Samim tim, i koeficijent žestine saobraćajnih nezgoda je u padu, jer je ovaj koeficijent u direktnoj zavisnosti od težine posljedica saobraćajnih nezgoda.

S druge strane, posmatrajući samo nezgode na prelazima, evidentno je da je koeficijent žestine značajno veći nego kada posmatramo sve saobraćajne nezgode, što nam govori da je na prelazima rizik od stradanja učesnika u saobraćaju veći i nekoliko puta nego na drugim lokacijama na putevima – navode revizori.

Nepovoljan odnos koeficijenta žestine za ukupne saobraćajne nezgode i nezgode na prelazima nastavljen je i tokom 2021, jer do dana završetka ove revizije učinka imamo najmanje četiri poginula i pet povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama na prelazima.

– Oko 85 odsto prelaza ne zadovoljava zakonske uslove za njihovo postojanje, dok svaki četvrti prelaz ne zadovoljava ni najblaže odredbe Pravilnika o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta. Ne postoje sistematizovani i pouzdani podaci o nezgodama na željezničko-drumskim prelazima i njihovim posljedicama, kao ni o stanju prelaza ispunjenosti uslova za bezbjedno i efikasno odvijanje saobraćaja – utvrdili su revizori RS.

IZOSTANAK STRATEŠKOG PRISTUPA

Osnovni zaključak revizije učinka je da upravljanje željezničko-drumskim prelazima nije organizovano i provedeno na efikasan način.

Upravljanje mrežom željezničko-drumskih prelaza karakteriše izostanak strateškog pristupa, a pravna regulativa nije usklađena i nije u funkciji efikasnog upravljanja željezničko-drumskim prelazima.

Previous articleBogdanović u direktnom duelu uspješniji od Pokuševskog
Next articleKomšije Tanje Savić progovorile o njenoj vezi sa mladim Stanivukovićem